top of page
  • Martin Ask Eriksen

GPT4-assistent: Hvordan jeg pimpa arbeidsflyten min!

Updated: Dec 5, 2023

Nylig brukte jeg 14 minutter (!) på å skape min egen GPT. Jeg lagde en hjelper som øker produktiviteten min i det daglige, så jeg kalte den Reklamehjelpern.

Oppsettet var enkelt - jeg samlet treningsmateriale fra ulike kilder som TikTok, YouTube og Meta, som ga meg verdifulle innsikter i formatering. Jeg lastet også opp trendrapporter som fokuserte på YouTube-bruk og nåværende populære trender.

Martin Ask sitter i en illustrasjon ved et skrivebord foran en datamaskin, omgitt av flytende symboler for sosiale medier som TikTok, YouTube og Meta. Grafene og trendlinjene som symboliserer trendrapporter er også inkludert, alt tegnet i en blyantstil som fremkaller en kreativ og idémyldrende atmosfære.
illustrasjonsfoto

🎨 Denne hjelperen gir tilbakemeldinger på universell utforming, bildekontrast, lesbarhet av tekst mot bakgrunner, og generelle tips.


Jeg ba den i tillegg om å gi meg score fra 1-10 på alt jeg laster opp, for å evaluere hvor godt jeg har inkorporert disse unike elementene. Det tilbyr også konstruktiv kritikk og identifiserer forbedringsområder.

Dette verktøyet har på et par dager blitt en essensiell del av mine prosjekter på jobb, og jeg anbefaler sterkt alle å prøve å skape sin egen GPT!Denne artikkelen ble for øvrig først innspilt via Ramblefix, deretter oversatt med ChatGPT, som også lagde illustrasjonsbildet. Teksten er også 'manuelt omskrevet' til slutt. For en tid vi lever i!

Comments


bottom of page